Verzija 2019.02.001 z dne 25.01.2019

 • Knjiženje
  • Negotovinska prodaja
   • Odprava težave, ko je pri popravljanju dobavnic program zaprl možnost potrditve spremembe dobavnice. To se je dogajalo samo v primeru, ko je uporabnik programa nezavezanec za DDV in ni imel vključene nastavitve »Uporaba oznake DDV«.
  • Gotovinska prodaja
   • Sistem ugodnosti
    • Dopolnitev pri izračunavanju in zaokroževanju odstotkov popusta v specifičnih primerih, ko imamo sistem ugodnosti v kombinaciji z osnovnimi popusti.

Natisni