Verzija 2019.03.001 z dne 15.02.2019

Prejeti računi

  • Uvoz prejetih računov - Dopolnjen je uvoz eRačunov, ki so stisnjeni v ZIP formatu.

 

Zavihek Prejemi

  • Dopolnjen je prikaz domače in tuje denarne enote v primeru izbora Odvisnih stroškov. Dopolnitev je bila narejena na oknu za dodajanje odvisnih stroškov.

 

Zavihek Knjiženje

  • Dopolnjena je priprava vknjižb, v primeru, ko je račun povezan na prejem. Vknjižba se pripravi iz msp knjižne skupine v primeru, ko na artiklu nimamo nastavljenega obračunskega konta.

Natisni