Pomembni napotki za izvoz nakazil za plačilo kreditov

Program upošteva obračunane kredite, katerih kreditodajalci imajo oznako "Direktne odobritve".

 

Poravnalni račun na katerega se izvaja nakazilo program določi tako, da prebere podatke o računu Kreditodajalca. Iz tako določenega računa določa šifro banke (ki je del poravnalnega računa), od katere je odvisno, v katero datoteko bodo umeščeni podatki določenega nakazila (če izvažamo ločeno po poravnalnih računih).

 

Partija kredita se bere iz partije kredita zaposlenega. Če je ta podatek izpolnjen, ga program oblikuje tako, da iz njega prebere številke (izpusti vezaje, poševnice ipd.) in doda vodeče ničle do dolžine 10 mest. Če podatek ni izpolnjen, se predpostavlja, da je partija enaka številki pogodbe, ki jo program oblikuje na prej opisan način.

Natisni