Verzija 2018.02.001 z dne 2.2.2018

  • Naročila kupcev in odpremni nalogi
    • Odpravljena težava pri preračunu zbirov na izstavljenih (izpisanih) naročilih.
    • Odpravljena težava z iskanjem po nazivu pri prenosu iz predračuna.
    • Izvoz e-slog dobavnice se po novem pripravi v UTF-8 formatu. S tem so tudi odpravljene morebitne težave pri uvozu dobavnice.

Natisni