Splošno

V ta del podatkov je potrebno vnesti:

 • Kooperant – vpis (izbor) šifre kooperanta
 • Stik – vpis (izbor) kontaktne osebe
 • Datum izdaje – vpis (izbor) datuma izdelave izdaje (predlaga se sistemski datum)
 • Rok izdelave – vpis (izbor) roka izdelave do katerega mora kooperant naročene operacije izvesti
 • Naslov dostave – možnost vpisa naslova dostave kooperantu; naslov dostave lahko tudi poiščemo iz seznama »lokacij« stranke kooperanta oziroma direktno dodamo na stranko in izdajo novo lokacijo dostave
 • Način dostave – možnost vnosa načina dostave (predlaga se iz stranke kooperanta)
 • Referent – vnos (izbor) referenta
 • Stroškovno mesto – vnos (izbor) stroškovnega mesta
 • Stroškovni nosilec – vnos (izbor) stroškovnega nosilca
 • Prevoznik – možnost vpisa stranke prevoznika, ki je/bo opravila prevoz izdajnice. Izbira se lahko samo stranke, ki so definirane kot prevozniki!
 • Predviden datum odpreme – možnost vpisa predvidenega datuma odpreme k kooperantu
 • Dejanski datum odpreme – možnost vpisa dejanskega datuma odpreme k kooperantu
 • Opombe – vnos poljubne opombe izdaje

Natisni