Verzija 2021.06.001 z dne 26.04.2021

 • Šifrant vrste obračuna
  • Dodana razloga zadržanosti 15 - Bolezen 45. člen in 16 - Sobivanje z otrokom.
  • Dodatna nastavitev, ki izbrane vrste obračuna izloči iz izračuna razlike do minimalne osnove za prispevke (uporabno za porodniška in očetovska nadomestila) 
  • Urejeno zaporedje polj na formi kontiranja vrst obračuna
 • Obračunski list
  • Dopolnjen prikaz ključnih podatkov v grafični obliki na obračunskem listu za gospodarstvo.
 • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
  • Urejeno shranjevanje osnovne plače zaposlenih v primeru razporeditve na več delovnih mest.
 • Posredni vnos
  • Odpravljena težava na izpisu zbirnika pri uvozu negativnih vrednosti s čarovnikom
 • Analiza obračunanih prispevkov
  • Dodana dimenzija Invalid nad kvoto
 • Obračun
  • Prispevek za poklicno zavarovanje (Šifra REK 801) se obračuna samo pri obračunu plače in ne pri ostalih vrstah obračuna
 • Evidenca prisotnosti
  • Pri prenosu v pripravo obračuna, se tabela prisotnosti po dnevih briše in obnovi glede na nastavitve prenosa

Natisni