Verzija 2018.13.001

 • Sociala
  • Prošnja: Urejeno, da se polja za vnos nove prošnje aktivirajo šele ko izberemo gumb Nova.
  • Stanovalec - zavihek Namestitev: Umaknjeno nepotrebno opozorilo ''Pozor! Preverite ali je pravilno zaključena Zdravstvena nega za tega stanovalca! Zapis bo vseeno shranjen.'', ki se je pojavilo ob potrditvi sprememb na tem zavihku. 
  • Komisija – zavihek Menjava diete: Umaknjeno nepotrebno obvestilo o napaki ''Prišlo je do napake, zaprite program in ga ponovno odprite….'', ki se je pojavljalo, ko smo stanovalcu zamenjali dieto.
  • Poročila – Generator poročil: V poročilo Prošnje dodan podatek Vzrok sprejema.
 • Zdravstvo
  • Inkontinenca - Vnos:
   • Umaknjeno nepotrebno obvestilo o napaki ''Object reference not set to an instance of an object'', ki se je pojavilo, ko smo vnesli podatke o novih medicinskih pripomočkih.
   • Pri branju podatkov zdravstvenega zavarovanja se samodejno ažurira podatek Tip doplačila. Ta podatek se nato upošteva pri pripravi in oddaji naročilnice inkontinenčnih pripomočkov. Funkcionalnost aktiviramo na željo posamezne stranke.
  • Vse forme Načrti podrobno (načrt zdravstvene nege): Prednastavljen filter ''Aktivne'', da se v preglednici prikažejo le aktivne storitve. Možen tudi pregled po ''Vseh'' in ''Zaključenih''. 

Natisni