Zgled za knjiženje prejetega računa – DDV 20% se odbija + Oproščene nabave

1.  Odpremo knjigo prejetih računov in kliknemo na gumb Vnesi zapis (Insert) za vnos novega računa.

2.  Vpišemo datum knjiženja, datum prejema listine, datum računa,  številko dokumenta, datum opravljanja in izberemo dobavitelja iz šifranta.

3.  Iz šifranta vzorcev izberemo vzorec za prejete račune, primeren za račune, ki vsebujejo 20% DDV in oproščene nabave.

 

 

4.  V okence Vrednost z DDV vpišemo celotno vrednost računa npr. 70,00 (obdavčene in oproščene nabave). V okence Oproščene nabave vpišemo vrednost oproščenih nabav npr. 10,00, ko potrdimo vnos se nam kurzor  postavi na gumb , kot je prikazano na spodnji sliki.

 

 

Ko potrdimo s Enter nam program od celotne vrednosti računa odšteje vrednost oproščenih nabav, tako da je sedaj vrednost z DDV-jem 60,00 €  ter izračuna davek glede na izbrani vzorec.

 

 

 

5.  Kliknemo na gumb Potrdi in podatki se prenesejo v knjigo prejetih računov.

Natisni