Uvod

Program Spremljanje plačil računov – SPR je namenjen vodenju plačil računov. Uporabljamo ga samostojno ali v povezavi z drugimi SAOP programi.

Program omogoča avtomatsko knjiženje izdanih računov SAOP WIN aplikacij; avtomatsko knjiženje plačil iz trajnih nalogov, uvoz plačil iz izpiskov in bank v ZBSxml in isoSEPA oblčiki ter prenos odprtih računov v novo poslovno leto.

Možnost izpisa računov in plačil, odprtih postavk, opominov za neplačane račune (opomin je lahko v obliki dopisa ali z dodanim UPN), zbira po strankah (za vse stranke, dolžnike ali upnike), dnevnika plačil, kartice strank in prometa.

Natisni