Podrobna kalkulacija uvoza

Kalkulacija predprejema – uvoz Veliko uporabnikov ima probleme pri kalkulaciji predprejema iz uvoza. Predvsem so problemi pri tem, da se vrednost predprejema ne ujema z vrednostjo prejetih računov povezanih s tem predprejemom. Glavana težava je v tem, da carina izvaja preračune po povprečnem carinskem tečaju, za knjigovodstvo pa uporabljamo srednji tečaj Banke Slovenije. Podajam naslednji primer reševanja tega problema.

Primer: Imamo uvoz sestavljen z naslednjimi podatki: a) račun dobavitelja v vrednosti 10.000 eur b) račun špediterja v vrednosti 1.500 eur; od tega ½ do meje (osnova za carino), ½ od meje do podjetja (ni osnova za carino) c) račun najetega viličarja za razkladanje v vrednosti 45.000 sit d) stroški carinjenja v vrednosti1.200 sit (ki jih carina upošteva v osnovo za carino) e) povprečni carinski tečaj 230,000 sit/eur f) srednji tečaj Banke Slovenije 231,000 sit/eur g) artikli na predprejemu imajo v šifrantu vnesene različne odvisne stroške (carino v %) Postopek razporejanja stroškov na stroške v tuji denarni enoti in v domači denarni enoti so naslednji: - stroški v tuji denarni enoti (se upoštevajo kot dvig osnovne nabavne cene na katere se izračuna še dodatek odvisnih stroškov iz šifranta artiklov; v našem primeru carina): a) vrednost računa dobavitelja: 10.000 eur b) račun špediterja: ½ od 1.500 = 750 eur c) račun najetega viličarja: 0 (se ne upošteva v osnovi za carino) d) stroški carinjenja: 1.200 sit / 20,000 = 5,22 eur (stroški carinjenja, ki nastopajo kot osnova za dvig nabavne cene se preračunajo v valuto računa po carinskem tečaju) e) tečaj: 230,000 (vnesemo carinski tečaj) - stroški v domači denarni enoti (se ne upoštevajo kot dvig osnovne nabavne cene na katere se izračuna še dodatek odvisnih stroškov iz šifranta artiklov; v našem primeru carina): a) vrednost računa dobavitelja: 0 b) račun špediterja: ½ od 1.500 = 750 eur x 231,00 = 173.250,00 sit (preostali del računa špediterja pretvorimo v sit po srednjem tečaju Banke Slovenije). c) račun najetega viličarja: 45.000 sit d) stroški carinjenja: 0 e) stroški razlike v tečaju: (10.000 eur + 750 eur) x (231,000 – 230,000) = 10.750,00 sit (zaradi razlik med carinskim tečajem in tečajem Banke Slovenije moramo izračunati stroške razlike v tečaju tako, da stroške v tuji valuti pomnožimo z razliko tečaja; kot ste videli stroška carinjenja nismo upoštevali v te razlike, saj je bil ta preračunan iz tolarske vrednosti v eur).

Nadaljevanje predprejema je klasičen: vnašamo artikle, količine ter originalne cene (ali vrednosti) s fakture dobavitelja.

Natisni