Obračunani samoprispevki po občinah

Zbirnik obračunanih samoprispevkov po občinah izpisujemo, ko je v obračun plač vključen obračun občinskih samoprispevkov.

Obračunani samoprispevki po občinah – potrdimo, če želimo izpisati seznam nakazil samoprispevkov.

Od – do šifre občine –  izpis lahko omejimo le na posamezno ali skupino občin. Če šifre ne poznamo, kliknemo na gumb .

Tiskam opombe – omogoča izpis opomb vnesenih v Nastavitvah  programa.

Razvrščanje – izpis zbirnika za vsako občino lahko razvrstimo po šifrah ali po nazivih zaposlenih.

Opis liste – se izpiše v glavi zbirnika.

 

Nastavitve potrdimo z gumbom Tiskaj (Alt+T). Na koncu izpisa seznamov samoprispevkov po občinah dobimo še zbirni pregled.

Natisni