Brisanje prodajnih provizij

Prodajne provizije brišemo tako, da najprej v preglednici Prodajne provizije označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo.

Natisni