Tiskanje

V preglednici Hitri pregled odprtih postavk – stranke lahko natisnemo podatke Zbirno po strankah in Zapadlo, nezapadlo.

Natisni