Brisanje podatkov o računih

Podatke o računu brišemo tako, da najprej v preglednici Računi označimo izbrani račun, nato pa kliknemo na gumb  - Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Brišemo lahko le podatke računov, ki niso bili knjiženi v knjigovodstvo. V nasprotne primeru, se nam odpre naslednje okno:

Če smo v nastavitvah blokirali delo s skladiščnimi artikli, računov, ki vsebujejo take artikle ni možno brisati.

Natisni