Obrazec 1-Z

Izpis je namenjen delodajalcem, za katere velja Dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju. Za elektronsko pošiljanje Obrazca 1-Z priporočamo izdelavo datoteke vrste QR, GIF ali JPEG s pomočjo ukaza , ki se nahaja na gumbu , ko imamo odprt predogled obrazca.

Natisni