Gumb : sestava

S tem gumbom se odpre preglednica z priimki in imeni članov delovnih teles.  Za vsakega vnesemo :

 

Šifra – šifra stranke, ki predstavlja člana delovnegas telesa. Obstajati mora v šifrantu Strank, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če stranka prejemnika ni vnesena, jo dodamo v šifrant s klikom na gumb Vnesi zapis (Insert)  , shranimo novi vnos s klikom na gumb Potrdi in ga prenesemo v razdelek Vrste izplačil s pomočjo gumba Izberi.

Funkcija – šifra funkcije, ki jo izbrani prejemnik opravlja v tem organu. Obstajati mora v šifrantu Funkcij, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če stranka prejemnika ni vnesena, jo dodamo v šifrant s klikom na gumb Vnesi zapis (Insert)  , shranimo novi vnos s klikom na gumb Potrdi in ga prenesemo v razdelek Vrste izplačil s pomočjo gumba Izberi.

 

Razdelek Obračunski podatki":

Model – s tem določimo ali izberemo način izračuna sejnine : Izračun – znesek sejnine se izračuna : plača plačnega razreda iz nastavitev * odstotek / 100 ali Vnos – vnesemo znesek sejnine, ki se predlaga v pripravi obračuna.

Odstotek – vnos je mogoč, če je izbran model "Izračun".  Sejnina se izračuna v vnesenem odstotku od vrednosti plačnega razreda iz nastavitev (osnovna plača župana).

Znesek – vnaša se, če je izbran model "nos"

Prevoz – znesek stroška prevoza, ki se predlaga pri obračunu sejnine

Drugi stroški - znesek drugih stroškov, ki se predlaga pri obračunu sejnine

Opombe

Natisni