Dodajanje novih Prevoznih sredstev

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Prevozna sredstva, kamor vpišemo podatke o prevoznem sredstvu.

·      Šifra - vpišemo šifro za novo vneseno prevozno sredstvo.

·      Naziv – vpišemo naziv prevoznega sredstva.

·      Masa – vpišemo maso prevoznega sredstva. Možnost izračuna vrednosti s pomočjo Kalkulatorja. Če je nastavljena povezava s tehtnico za tovornjake, je tu možno odčitati maso prevoznega sredstva.

·      Opomba - vpišemo poljuben tekst.

 

Natisni