Verzija 2018.09.002 z dne 26.07.2018

Dvostavno knjigovodstvo

Dvostavno knjigovodstvo - Izterjava - Opominjanje

Priprava - Priprava iz SPR ter nastavitev programa  - Opominjanje; Vrsta opominov = enostavni

Urejena priprava opominov iz SPR, ko imamo v nastavitvah enostavno vrsto opominov. 

Natisni