Zavihek »Nastavitve knjiženj«

Šesti zavihek je »Nastavitve knjiženj«.

V tem zavihku lahko določimo naslednje podatke:

Knjiženje v MSP:

Datum dokumenta - izberemo kateri datum se upošteva kot datum knjiženja v MSP.

Privzeto - izberemo v primeru, da hočemo vedno uporabiti enako nastavitev datuma za knjiženje. V primeru, da je izbrano ni možno spremeniti nastavitve na oknih za knjiženje.

Knjiženje v FAK:

Datum knjiženja - izberemo kateri datum se upošteva kot datum knjiženja v FAK.

Datum zapadlosti od - izberemo od katerega datuma se izračuna datuma zapadlosti računa.

Privzeto - izberemo v primeru, da hočemo vedno uporabiti enako nastavitev datumov za knjiženje. V primeru, da je izbrano ni možno spremeniti nastavitve na oknih za knjiženje.

Natisni