Analiza dela in kariere

Oblikuje se vrtilna tabela,  v kateri poljubno izbiramo dimenzije, po katerih želimo pregledovati podatke delu in karieri zaposlenih. Dogodke in obračune lahko pregledujemo po :

organizacijski enoti,

stroškovnem mestu,

delovnem mestu,

- zaporedni številki

- dogodkih

- skupinah dogodkov

zaposlenih

Pred pripravo podatkov za analizo se odpre nastavitveno okno za izbor podatkov :

Aktivni / neaktivni – omogoča izbiro nabora zaposlenih za analizo  glede na status Aktivni. S klikom na  se preklaplja med tremi možnostmi : Aktivni, Neaktivni, Vsi.

- Šifra organizacijske enote od - do

- Šifra delovnega mesta od - do

- Šifra stroškovnega mesta od - do

- Dogodek od - do

- Skupina dogodkov od - do

- Šifra zaposleni od - do

- Trajanje od - do  začetek in konec obdobja, na katero se dogodek nanaša.

Okno, ki prikazuje podatke organizirane v vrtilne tabele, je razdeljeno na področja, ki predstavljajo posamezne kriterije in s katerimi spreminjamo dimenzije vrtilne tabele. Kriterije lahko dodajamo ali odvzemamo iz tabele in spreminjamo vrstni red posameznih kriterijev. Vse to dosežemo s premikanjem polj, ki vsebujejo imena kriterijev, po področju tabele s pomočjo pridržanega levega gumba miške. Pri vsaki spremembi dimenzij tabele, se podatki ustrezno preračunajo.

 

 

 

Natisni