Verzija 2017.09.000 z dne 7.7.2017

 • Računi
  • Blagajniški prejemek v Blagajniškem poslovanju BP
   • Pri pripravi vrstic blagajniškega prejemka iz gotovinskega računa fakturiranja je bilo spremenjeno naslednje:
    • Prenesejo se tudi tri dodatne analitike iz glave računa
    • Prenese se konto, ki je v primeru v DK ne knjiženega računa in obstoja konta v šifrantu načina plačil konto iz načina plačil. V vseh ostalih primerih - račun je že knjižen v DK ali način plačila nima izpolnjenega konta - pa je konto kupca na katerega je(bo knjižena terjatev v Dvostavno knjigovodstvo.
  • Osnutek računa
   • Razširjena funkcionalnost dodajanja Priponke (o.) še na tiskanje in pošiljanje po e-pošti.
    • Pri tiskanju se izpiše tudi Priponka (o.) po izpisu računa. Za tiskanje mora biti obvezno priponka v *.pdf formatu!
    • Pri pošiljanju po e-pošti se v prilogo doda tudi Priponka (o.). V tem primeru je lahko priponka tudi v drugih formatih.

Natisni