Dnevno evidentiranje sprememb in naročanje obrokov

V tako pripravljen koledar prijav vnašamo še izjemne odsotnosti kot so npr. odsotnosti zaradi bolezni. Take odsotnosti običajno javljajo starši dnevno, do vnaprej dogovorjene ure.

Dnevno se po tej vnaprej dogovorjeni uri vrši naročanje obrokov v kuhinji (uporaba SAOP modula Kuhinja)  na podlagi:

·      koledarja prijav/odjav obrokov,

·      vnaprej znanega menija posameznika: na posameznika lahko vežemo meni, ki je drugačen od osnovnega – vegetarijanski meni, sladkorna dieta, brez jajc… in

·      celo velikosti obroka: en kuhinja lahko pripravlja obroke za šolo devetletko in vrtec, kar pomeni različna velikost npr. kosila za otroke v vrtcu glede na starostno obdobje in v devetletki glede na triado.

 

Kuhinja ima tako vsak dan na razpolago zelo natančen podatek za pripravo hrane.

Tudi evidentiranje koriščene prehrane poteka z uporabo čitalca in identifikacijskih kartic ali ročno, pri čemer ločimo naslednje najpogostejše primere:

·      skupina ali enota koristi prijavljen obrok (npr. dopoldanska malica v šoli, ki jo dvigne dežurni v razredu ali izdaja obroka za dislocirano enoto – podružnico…),

·      posameznik koristi prijavljen obrok.

 

Poleg točne in zanesljive registracije informacijski sistem zagotavlja tudi opozarjanje kuhinjskega osebja v primeru nepravilnosti. Opozorilo se sproži v naslednjih primerih:

·      identifikacijska kartica je blokirana, ker je bil prijavljena kot izgubljena,

·      posameznik nima naročenega obroka,

·      posameznik želi koristiti obrok večkrat.

 

Kuhinjsko osebje se odloči, ali obrok v teh primerih postreže. V primeru, da se odloči, da bo postreglo neprijavljen obrok, potem se je potrebno odločiti tudi, kateri meni.

Analiza podatkov prijav/odjav in koščenih obrokov preko OLAP komponent vam omogoča, da dobite tudi razliko med število prijavljenih obrokov od števila koriščenih obrokov. To je osnova osebju v kuhinji, da lahko pripravi vsak dan na primer za 5% več obrokov, kot je obrokov dejansko naročenih.

Natisni