Verzija 2020.10.001 z dne 24.7.2020

  • Prenos v dvostavno knjigovodstvo
    • Onemogočen prenos storniranega potnega naloga v dvostavno knjigovodstvo.
    • Urejeno zaporedje rednih knjižb pri prenosu v dvostavno knjigovodstvo.

Natisni