Tiskanje seznama meril

Seznam meril je mogoče tiskati s klikom na gumb Tiskanje (Ctrl + P). Odpre se spodaj prikazano okno:

Odločimo se še, ali bomo tiskali vsa merila (od do šifre pustimo prazno), ali samo privzeta merila ali vsa merila, kako bomo merila na izpisu razvrstili in kliknemo Predogled tiskanja.

 

Natisni