Zavihek Proračunske postavke (Alt + K)

Na zavihku Proračunske postavke vnašamo vse proračunske postavke, ki se bodo bremenile v primeru izvedbe javnega naročila.

Po kliku na gumb Vnesi zapis se odpre spodaj prikazano okno:

·      Leto plana – predlaga se najvišje leto iz prometne baze proračunskih planov.

·      Številka plana – predlaga se najvišja številka plana iz prometne baze proračunskih planov.

·      Proračunska postavka – vpišemo številko proračunske postavke ali pa jo poiščemo v prometni bazi proračunskih postavk.

·      Objekt – če je bil planiran znesek podrobneje določen tudi za posamezne objekte se le - ti tukaj predlagajo. Glede na izbrane podatke se izračunajo razpoložljiva sredstva na tej proračunski postavki.

·      Predvidena obremenitev – vpišemo predviden znesek obremenitve izbrane proračunske postavke. Seštevek vseh predvidenih obremenitev naj bi bil enak ocenjeni/predvideni vrednosti javnega naročila. Do razlik lahko prihaja v primeru, da imate na proračunskih postavkav vrdnosti z DDV. V tem primeru naj bi bila vrednsot predobremenitve večja od ocenjene vrednosti za znesek DDV.

 

Na dnu preglednice dobimo tudi sledeče informacije:

V premeru, da je predvidena obremenitev vseh proračunskih postavk enaka predvideni vrednosti javnega naročila, je znesek Neobremenjeno enak 0,00. Do razlik lahko prihaja v primeru, da imate na proračunskih postavkav vrdnosti z DDV. V tem primeru naj bi bila vrednsot predobremenitve večja od ocenjene vrednosti za znesek DDV.

 

Preobremenjena sredstva lahko sprostimo z:

·      Brisanjem celotnega javnega naročila ali brisanjem bremenitve proračunske postavke (dokler je status JN še »Predloženo«).

·      Z zavrnitvijo javnega naročila na zavihku Odobritev/zavrnitev oz. v primeru evidenčnega postopka na zavihku Naročilnica/Pogodba.

·      Z ustavitvijo javnega naročila – gumb Ustavitev postopek, nahaja se na dnu okna javnega naročila, poleg gumbov Opusti in Potrdi.

·      Z zavrnitvijo vseh ponudb javnega naročila – gumb Zavrnitev vseh ponudb na zavihku Izbor.

Natisni