Gumb V prejem

Kliku na gumb   - V prejem (Alt P) omogoča, da se iz celotne izdaje samodejno knjiži prejem. Uporablja se lahko tudi za prenose zaloge artiklov med različnimi tipi skladišča. Odpre se okno Knjiženje prejema iz izdaje s podatki iz glave prejema.

Vrsta prometa – vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa, ki mora biti prejem.

V skladišče – vpišemo oziroma izberemo vrsto skladišče, ki mora biti usklajeno z vrsto prometa. Prejem se bo knjižil na vneseno skladišče.

Datum – predlaga se datum izbranega prejema. Podatek lahko s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Datum mora biti znotraj odprtega knjižnega obdobja.

Dokument – program predlaga naziv Izdajnica , šifro vrste prometa,  številko dokumenta prejema in leto.

Dobavitelj - vpišemo šifro kupca oziroma jo poiščemo v šifrantu Stranke. Na tem mestu lahko kupce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen.

Stroškovno mesto – vpišemo šifro stroškovnega mesta oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovna mesta. Na tem mestu lahko stroškovna mesta tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen.

Stroškovni nosilec - vpišemo šifro stroškovnega nosilca oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovni nosilci. Na tem mestu lahko stroškovne nosilce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen.

Referent – vpišemo šifro referenta oziroma ga izberemo iz šifranta Referenti. Na tem mestu lahko referente tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen.

Delovni nalog – vpišemo številko delovnega naloga. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen.

Analitika - vpišemo šifro analitike oziroma jo izberemo iz šifranta Analitike. Na tem mestu lahko analitike tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen.

Cena prejema – izberemo po kateri ceni želimo vrednostiti prejem. Izbiramo lahko med ceno iz izdaje in zadnjo nabavno ceno.

Gumb  - Potrdi (Alt P) izvede knjiženje prejema.

Gumb  - Opusti (Alt O) pomeni, da se knjiženje prejema ne izvede in  vrnemo se v preglednico prometa.

Pri knjiženju izdaje se izpiše morebitna lista napak.

V primeru, da je bila knjiženja vsaj ena vrstica izdaje, se ob zaključku knjiženja odpre okno Izpisi, kjer lahko izpišemo dokument prejema. Po zaprtju okna se vrnemo v preglednico Promet (izdaje).

Natisni