Prešifriranje strank v prometu DK

Kot že sam naslov menija pove, je program namenjen prešifriranju strank v prometu DK.

Ko pridemo v program, se nam odpre spodnje opozorilo:

Stisnemo V redu, ter se nam odpre okno za prešifriranje strank:

 

Prešifriranje izvedemo za vsako šifro stranke posebej. Najprej vpišemo šifro, ki jo želimo spremeniti, nato ustrezno novo šifro. Po potrditvi vnosa na gumbu Potrdi se najprej pojavi opozorilo, kjer podatke še enkrat preverimo. Tu imamo še možnost prekiniti prešifriranje.

 

Po potrditvi izbire Da, se izvede prešifriranje in prikaže se informacija o številu zapisov kjer je do zamenjave šifre prišlo.

Po končanem prešifriranju je potrebno zagnati še program Usklajevanje kumulative. Dokler ne poženemo Usklajevanje kumulative se bodo v prometnih podatkih prikazovale stare šifre strank.

Natisni