Verzija 2020.13.002 z dne 01.10.2020

Naročila dobaviteljem in kupcev

  • pri vnosu nove vrstice na obstoječem naročilu kupca je odpravljena težava pri vnosu količine različne od 1
  • odpravljena težava pri prehajanju med zavihki na naročilih dobaviteljem

Fakturiranje

  • odpravljene težave pri zapisu matične številke v eSlog 2.0 račune

Knjiga prejetih računov

  • odpravljena je težava pri uvozu eRačunov v eSlog 2.0 v primeru opozorila, da eSlog ni veljaven

Spremljanje plačil računov

  • odpravljena težave pri ročnemu zapiranju računov (ponovno ponudi predhodne zapise)

Drugi osebni prejemki - DOP

  • Odpravljena težava pri zaokroževanju dajatev iz bruto.

web.API

  • odpravljena težava na metodi Customer/GETCustomerFinancialStatus, ki je v nekaterih primerih napačno označila stranko kot blokirano.

Plačilni promet

Program v pripravi datotek za banko pravilno upošteva varnostni sistem pri izbiri banke za zamenjavo računa.

Natisni