verzija 2017.02.000

Sociala

 • Iskalnik: Dodana je možnost iskanja stanovalca po ZZZS številki.
 • Šifranti – Šifranti sociale:
  • Računi: Ob namestitvi verzije se samodejno zapišejo nove šifre računov od 7 do 10. Nove šifre računov omogočajo, da v Obračun – Tekst na računih lahko za vse vrste računov in dobropisov, ki jih izpisujemo preko Obračun – Obračun - Sociala – Pošiljanje računov oziroma Obračun – Obračun – Prenos v FRS
  • Občine: Pri vnosu nove šifre so dovoljene le številke. Vnos črk je onemogočen. Program nas na vnos nepravilne šifre tudi opozori. 

 

Zdravstvo

 • Načrt zdravstvene nege: Na zavihke forme so dodani podatki o strokovnem delavcu, vnašalcu in datumu ažuriranja. Izjema je zavihek Izvajanje – Posegi, kjer podatke dejansko izpolnjuje zdravnik.  
 • Poslovanje z zdravili – Zaloga zdravil: Desno zgoraj je dodan izbor pregleda – Vse, Aktualno in Zaključene. S tem lahko filtriramo pregled vseh, aktualnih in zaključenih terapij.  
 • Poročila:
  • List zdravstvene nege in oskrbe: Dodana je možnost filtriranja podatkov po oddelku.
  • Ločeno zaračunljiv material: Urejen pravilno zaporedje izpisa podatkov. V primeru izpisa Grupiraj po uporabnikih, se podatki grupirajo po uporabniku in se razvrstijo po datumu apliciranja LZM. V primeru izpisa Grupiraj po storitvah, pa se podatki grupirajo po storitvi (LZM) in se razvrstijo najprej po uporabniku ter nato po datumu.
  • Opazovanje psihičnega stanja: Dodana je možnost filtriranja podatkov po oddelku.
  • Terapije nalepke: Dodana je možnost filtriranja podatkov za izpis. Lahko se odločimo, ali želimo izpis naslednjih podatkov ali ne: Doza, Dnevna poraba in Delilnik. V primeru, da nobena od možnosti ni izbrana, se izpiše zgolj podatek Način jemanja
  • Terapija po uporabniku s tabelo: Dodana je možnost filtriranja podatkov po oddelku.
  • Zdravstveni karton: Dodana je možnost izbire, da se podatek o svojcih zapiše oziroma ne zapiše na izpis zdravstvenega kartona.

 

Delo

 • Priprava ZN za obračun:
  • Priprava obračuna: V primeru, da imamo pri zagonu priprave ZN za obračun določeno nastavitev Vnesi v obračun DA, se izvede kontrola ustreznosti ZZ podatkov. Urejeno, da se pri kontroli upošteva časovna omejitev priprave obračuna (v primeru, da obračun nege pripravljamo za dele meseca). 
  • Poročila – Pregled zdravstvene nege na dan: Urejeno, da se poročilo pripravi za izbrano obdobje. Urejeno, da se podatki filtrirajo po izbranem oddelku.

 

Obračun

 • Obračun – Zdravstvo – ZZZS datoteke – Popravki dokumentov: Urejeno, da se včitanje obračunske datoteke pravilno izvede.
 • Tekst na računih: Dodana so polja za urejanje besedila na dokumentih za samoplačnike in svojce (prejetih računih in dobropisih), ki jih izpisujemo preko Obračun – Obračun – Prenos v FRS. Tekst je samodejno predizpolnjen z besedilom, ki velja za občine.

 

Nastavitve

 • Osnovni podatki – zavihek Dodatno:
  • Dodana je možnost Občina uporabnika na položnici. V kolikor je ta možnost obkljukana, se bo pri izpisu položnice v polje Namen poleg podatka o nazivu uporabnika, obdobju obračuna in datumu valute, zapisal še podatek o občini, ki je doplačnica oskrbe uporabnika. V kolikor ta možnost ni obkljukana, se podatki v polju Namen izpišejo tako kot do sedaj – zapiše se zgolj naziv uporabnika, obdobje obračuna in datum valute. 
  • Dodana je možnost Obračun nege IV. V kolikor je ta možnost obkljukana, se nam bo pri zadostnih storitvah zdravstvene nege najzahtevnejša nega samodejno preračunala. V kolikor pa ta možnost ni obkljukana, pa se nam najzahtevnejša nega kljub zadostnim storitvam ne bo preračunala (izračunana bo nega III). Pozor! Ob namestitvi verzije je možnost privzeto aktivna!

​​

 Administracija

 • Operaterji:
  • Na izbranem operaterju lahko označimo možnost Obveščaj me o rojstnih dnevih. Ko se bo ta operater prijavil v modul SZO, bo v spodnjem desnem kotu prejel obvestilo o rojstnih dnevih uporabnikov na ta dan. Obvestilo lahko zapre, ali pa s klikom nanj natisne seznam uporabnikov z rojstnim dnem na ta dan.

Natisni