Verzija 2020.02.001 z dne 7.2.2020

 • Urejen obračun prispevka za PIZ na plače v primeru olajšave za zaposlene, ki so dopolnili 60 let starosti.
 • eBOL
  • Omogočena kontrola neobračunanih eBOL med izvajanjem obračuna plače.
  • Urejen prikaz opozorila s številom neobdelanih eBOL ob vstopu v program.
  • V naziv datoteke s PDF vizualizacijo eBOL je dodana šifra zaposlenega.
  • Onemogočen vnos obdobja daljšega od 50 dni v primeru ročnega pridobivanja podatkov.
  • Urejeno iskanje v preglednici evidenca odsotnosti.
 • Obračun plač
  • Omogočen obračun odtegljajev brez vpliva na znesek za izplačilo.
 • OLAP analiza obračunov
  • V analizo sta dodana podatka Brez izplačila in Brez izplačila odtegljaji.
 • OLAP analiza obračunskih vrstic
  • V analizo je dodan podatek Brez izplačila.
 • Potrjevanje dopustov
  • V primeru tiskanja obrazca za prijavo planiranih dopustov ali seznama prijavljenih terminov odsotnosti se upošteva organizacijska struktura organizacije.
  • V preglednico so dodana polja: šifra potrjevalca, naziv potrjevalca in datum potrjevanja.
 • Prenos v dvostavno knjigovodstvo
  • Urejena priprava vrstic PPZ.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejeno upoštevanja urnika zaposlenega pri tiskanju kontrolnega pregleda viška ur.

Natisni