Urejanje podatkov o predračunih

Podatke o predračunu urejamo tako, da najprej v preglednici Predračuni označimo izbrani predračun, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem predračunu. Podatkov predračunov, ki niso znotraj knjižnega obdobja iz Nastavitev programa, ni možno spreminjati.

Natisni