Kartica prodaje

Kartica prodaje (Alt A) prikazuje podatke o prodaji na nivoju posameznega artikla. Najprej se odpre okno Kartica prodaje, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

·      Vrsta dokumenta – izberemo ali želimo pregledovati podatke iz računov ali predračunov.

·      Leto – vpišemo oziroma izberemo od do leta, za katera želimo pregledovati izdane račune.

·      Knjiga – vpišemo oziroma izberemo knjigo, katere podatke želimo pregledovati.

·      Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo natisniti.

·      Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo gruče artiklov.

·      Dobavitelj artikla – vpišemo oziroma izberemo dobavitelje artiklov.

·      Datuma računa – vpišemo oziroma izberemo datume izstavitve v okviru katerih želimo račune pregledovati.

·      Plačnik - vpišemo oziroma izberemo plačnike v okviru katerih želimo račune pregledovati.

·      Prejemnik - vpišemo oziroma izberemo prejemnike v okviru katerih želimo račune pregledovati.

·      Stroškovno mesto – vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta v okviru katerih želimo račune pregledovati.

·      Stroškovni nosilec – vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce v okviru katerih želimo račune pregledovati.

·      Delovni nalog – vpišemo delovne naloge po katerih želimo račune pregledovati.

·      Referent – vpišemo referente po katerih želimo račune pregledovati.

·      Analitika – vpišemo oziroma izberemo analitike v okviru katerih želimo račune pregledovati.

·      Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

·      Prikaz cenovnih podatkov – označimo ali želimo na poročilu prikazati tudi cene, popuste in rabate iz vrstic prodaje ali ne.

·      Izpis nastavitev – označimo ali želimo tiskati nastavitvene podatke ali ne.

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski.

Natisni