Šifranti DK

 

Šifrante DK-ja sestavljajo Konti, Dogodki, Temeljnice, Obdobja, Izkazi, Konti konsolidacije, Konti ES, Konti tujega lastnika, Zbir za terjatve in obveznosti, Plačila v tujino in Ključi.

Natisni