Uvoz izdaj MSP v račune

Znotraj okna določimo:

·      Leto – vnesemo knjižno leto izdaj MSP, ki jih želimo uvoziti.

·      Vrsta prometa – vnesemo ali izberemo vrsto prometa, iz katere želimo uvoziti izdaje. Izbrana vrsta prometa MSP mora biti izdaja.

·      Datum izdaje – vnesemo ali izberemo od/od datuma izdaje, ki jih želimo uvoziti. Datuma se zapišeta v DOB od/do novonastalih računov.

·      Način fakturiranja - vnesemo ali izberemo način fakturiranja strank, katerih izdaje želimo uvoziti.

·      Datum – vnesemo ali izberemo datum, ki ga bodo imeli novi računi. Datum mora biti znotraj knjižnega obdobja iz Nastavitev programa.

·      Zapade – vnesemo ali izberemo datum, na kateri bodo zapadli novi računi. Če pustimo podatek prazen, se zapadlost izračunava po sistemu za vnos novih računov.

·      Datum tečaja –vnesemo ali izberemo datum tečaja za preračun cenovnih podatkov novih računov.

·      Analitika iz izdaje – označimo ali želimo v vrsticah računa ohraniti analitike iz izdaj MSP. Če nastavitev ni označena, se analitike v vrstice zapišejo po sistemu za vnos novih vrstic računa.

·      Stroškovno mesto – vnesemo ali izberemo stroškovno mesto, ki se bo zapisalo v glave računov. Če ni izpolnjeno, se stroškovno mesto zapiše po sistemu za vnos novega računa. Če je tako določeno v šifrantu knjig dokumentov, je vnos podatka obvezen.

·      Stroškovni nosilec – vnesemo ali izberemo stroškovni nosilec, ki se bo zapisal v glave računov. Če ni izpolnjeno, se stroškovni noslilec zapiše po sistemu za vnos novega računa. Če je tako določeno v šifrantu knjig dokumentov, je vnos podatka obvezen.

·      Delovni nalog – vnesemo delovni nalog, ki se bo zapisalo v glave računov. Če ni izpolnjeno, se delovni nalog zapiše po sistemu za vnos novega računa. Če je tako določeno v šifrantu knjig dokumentov, je vnos podatka obvezen.

·      Referent – vnesemo ali izberemo referenta, ki se bo zapisal v glave računov. Če ni izpolnjeno, se referent zapiše po sistemu za vnos novega računa. Če je tako določeno v šifrantu knjig dokumentov, je vnos podatka obvezen.

·      Analitika – vnesemo ali izberemo analitiko, ki se bo zapisala v glave računov. Če ni izpolnjena, se analitika zapiše po sistemu za vnos novega računa. Če je tako določeno v šifrantu knjig dokumentov, je vnos podatka obvezen.

·      Zberi po – izberemo, po katerem kupcu želimo pripraviti račune – po prejemniku ali po plačniku. Če izberemo prejemnika, pomeni da bo za vse izdaje enega prejemnika nastal po en račun. Če izberemo plačnika, pomeni, da bo za vse izdaje prejemnikov istega plačnika nastal en račun.

·      Po izdajah – označimo ali želimo, da se isti artikli z različnih izdaj za kupca na novih računih prikazujejo skupno ali po posameznih izdajah MSP.

·      Cena iz izdaje – označimo ali naj program vzame cene artiklov iz izdaj MSP ali standardnih cenikov artiklov.

·      Cenovno področje – vnesemo ali izberemo cenik po katerem naj se obračunajo prodani artikli. Če je prazno, se prodajni ceniki predlagajo po privzetem sistemu za nove dokumente. Izpolnjuje se samo, če cene iz izdaje niso označene.

·      Faktor – vnesemo ali izračunamo faktor, s katerim želimo povečati cene iz izdaje. Izpolnjuje se samo, če so cene iz izdaje označene.

Natisni