2.2. Otroci v skupinah

Gumb  odpre okno Otroci za obračun. V preglednici so vsi tisti učenci, ki spadajo v označeno skupino in smo jih upoštevali pri pripravi obračuna.

V spodnjem delu preglednice je gumb . Označimo enega otroka in kliknemo na ta gumb. Odpre se okno Storitve.

V preglednici so prikazane vse storitve iz šifranta : za vsako storitev vidimo količino in ceno z davkom.

Sedaj lahko na podlagi predlog vnesemo dejanske količine in cene z DDV koriščenih storitev. V enem oknu lahko spremenimo količino in ceno označene storitve za določenega otroka. Z miško oziroma s tabulatorjem se premaknemo na ustrezen zapis in popravimo količino oziroma ceno z DDV.

Opozorilo Storitve za otroka! Preglednica storitev za izbranega otroka se polni iz šifranta Storitve. Če količino in ceno z  davkom storitev spremenimo, potrdimo in ponovno odpremo isto okno, se je popravljena količina ohranila, cena pa je enaka ceni iz šifranta Storitev. Prej popravljena cena z davkom se bo ohranila, če kliknemo na gumb Opusti.

Natisni