Analiza odpreme

  • Analiza odpreme daje možnost analize prodajnih podatkov s pomočjo vrtilne tabele (OLAP). Uporablja OLAP (On-Line Analytical Processing)  tehnologijo, ki omogoča analitikom in vodilnim hiter in zanesljiv vpogled na podatke z različnih zornih kotov. Vodilni zaposleni si vsak dan zastavijo veliko število poslovno zanimivih vprašanj. Odgovore hočejo takoj, saj nočejo prekiniti miselnega procesa. Hkrati pa želijo samostojno raziskovati po podatkih (interaktiven sistem) in nočejo imeti papirnatih poročil. Ravno to pa omogoča OLAP tehnologija.
  • Najprej se odpre okno Analiza odpreme, kjer podamo podrobnosti za izpis.
  • V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri analizi.

Datum odpreme – vpišemo oziroma izberemo obdobje za katero želimo delati analizo odpreme.

Datum potrditve – vpišemo oziroma izberemo obdobje za katero želimo delati analizo odpreme glede na datum potrditve.

Datum dobave – vpišemo oziroma izberemo obdobje za katero želimo delati analizo odpreme glede na datum predvidene dobave.

Knjiga naročila – vpišemo oziroma izberemo knjige za analizo.

Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo artikle.

Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov.

Izbrane skupine – Iz preglednice izberemo katere skupine artiklov naj se upoštevajo pri naboru podatkov.

Klasifikacija – vpišemo oziroma izberemo klasifikacijske šifre artiklov. Poleg tega lahko tu tudi vpišemo za kako dolge klasifikacijske šifre želimo delati analize.

Številka odpreme – vpišemo odpreme, ki jih želimo pregledovati. Izbor je aktiven samo v primeru, izbora ene same knjige za pregled podatkov.

Plačnik – vpišemo oziroma izberemo plačnike v okviru katerih želimo odpreme pregledovati.

Naročnik – vpišemo oziroma izberemo naročnike v okviru katerih želimo odpreme pregledovati.

Prva skupina naročnika – vpišemo oziroma izberemo prvo skupino naročnikov v okviru katerih želimo odpreme pregledovati.

Druga skupina naročnika – vpišemo oziroma izberemo drugo skupino naročnikov v okviru katerih želimo odpreme pregledovati.

Stroškovno mesto – vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta v okviru katerih želimo odpreme pregledovati.

Stroškovni nosilec – vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce v okviru katerih želimo odpreme pregledovati.

Delovni nalog – vpišemo delovne naloge po katerih želimo odpreme pregledovati.

Referent – vpišemo referente po katerih želimo odpreme pregledovati.

Analitika – vpišemo oziroma izberemo analitike v okviru katerih želimo odpreme pregledovati.

Skladišča – vpišemo oziroma izberemo skladišča oz. skupine skladišč v okviru katerih želimo odpreme pregledovati.

Cenik nabavnih cen – vpišemo oziroma izberemo cenik, v katerem so shranjene nabavne cene za izračun razlike v ceni.

Upoštevaj postavke brez zalog – označimo ali želimo pri pripravi poročila upoštevati tudi postavke, katerim se ne vodijo zaloge  ali ne .

Dodatne lastnosti artiklov – označimo ali želimo pri pripravi poročila da se v poročilu prikažejo tudi podatki po meri za artikle  ali ne .

  • Ob kliku na gumb  - Tabela (Alt L) se odpre okno Analiza odpreme s podatki vrtilne tabele iz podatkov odpremnih nalogov.
  • Pri tem imamo na voljo podatke o količini, bruto vrednosti, popustu/rabatu, neto vrednosti razliki v ceni, nabavni vrednosti, masi, prostornini, številu paketov in številu prodaj po naslednjih dimenzijah: leto, četrtletje, mesec, knjiga, številka odpreme, plačnik – država,  plačnik – 1. skupina, plačnik – 2. skupina, plačnik, prejemnik – država, prejemnik – 1. skupina, prejemnik – 2. skupina, prejemnik, stroškovno mesto – višje, stroškovno mesto, stroškovni nosilec – višji, stroškovni nosilec, referent, analitika, delovni nalog, skupina artikla, klasifikacija, oddelek, proizvajalec, dobavitelj in artikel.
  • Strukturo, kjer proučujemo dimenzije in njene podrejene hierarhije, imenujemo kocka, saj dimenzije spominjajo na kocko iz vsakdanjega življenja.
  • Prednost dimenzionalnega proučevanja je v izbiri kateri koli kombinacije iz vsake dimenzije. To pa pomeni, da ima uporabnik na izbiro izredno veliko število kombinacij in s tem odgovorov na zastavljena vprašanja. Vsako kombinacijo podatkov je mogoče prikazati tudi v grafikonu.
  • Poleg tega je možno podatke iz preglednice natsiniti  in/ali izvoziti MS Excel , seveda, če ga imamo instaliranega. Trenutno nastavitev prikaza analize je možno shraniti . Prav tako lahko za prikaz analize uporabljamo že shranjene nastavitve .

Natisni