Vnos amortizacijskega načrta

V OBR lahko vnesemo poljubno število amortizacijskih načrtov. Vsak je definiran z letom in šifro amortizacijskega načrta.

V oknu Amortizacijski načrt kliknemo na gumb Vnesi zapis (Insert). Odpre se novo okno z dvema zavihkoma: Osnovno in Postavke. V zgornjem delu okna sta že definirana podatka Leto in Številka (če obstaja v letu vsaj en amortizacijski načrt, program predlaga za eno višjo številko od najvišje, sicer se podatek vnaša ročno).

 

Zavihek Osnovno

 • Glavnica – vnesemo glavnico za katero želimo izdelati načrt odplačevanja.
 • Denarna enota – iz šifranta denarnih enot lahko izberemo želeno denarno enoto.
 • Obrestna mera – vpišemo procent obrestne mere.
 • Način obrestovanja – v spustnem seznamu izberemo konformno ali linearno.
 • Število let odplačevanja – če je odplačevanje daljše od 11 mesecev, vpišemo koliko celih let bo trajalo (npr: če želimo 15 mesečnih obrokov, zapišemo Število let odplačevanja je 1, Število  mesecev odplačevanja je 3).
 • Število mesecev odplačevanja – vpišemo število mesecev, ki ob mesečnem izplačevanju preostanejo od celih let. V primeru vnosa večjega od 11, program samodejno popravi na največjo možno vrednost 11. (12 obrokov pomeni eno leto.)
 • Število obrokov na leto – izberemo lahko med 1, 2, 3, 4, 6 ali 12. V primeru, da je Število mesecev odplačevanja različno od nič, program predpostavlja, da gre za mesečne obroke, zato bo število obrokov samodejno popravil na 12.
 • Datum začetka odplačevanja – vpišemo datum plačila prvega obroka.
 • Naziv anuitete – vpišemo poljubno besedilo.
 • Šifra stranke – izberemo stranko, za katero bomo pripravili načrt odplačevanja.
 • Procent davka – v primeru obračuna davka vpišemo procent.
 • Na anuiteto ali obresti – v primeru, da je Procent davka različen od nič, v spustnem seznamu izberemo ali se davek obračuna na obresti ali na anuiteto.

Zavihek Postavke

Na zavihku Postavke je preglednica načrta odplačevanja z datumi in zneski obresti, odplačil, preostanka dolga, davka, zneska za plačilo in seštevki zneskov.

Natisni