Verzija 2018.01.000

Sociala

  • Začasno prebivališče

Odpravljena težava pri odpiranju Word predloge začasnega prebivališča.

  • Poročila

Odpravljena težava pri računanju starosti stanovalca v poročilu Seznam uporabnikov-razvrščanje po datumu rojstva. Program sedaj računa starost stanovalca glede na dejanski datum rojstnega dne, ne pa glede na trenutni datum.

 

Delo

  • Priprava ZN za obračun

Izpis Pregled zdravstvene nege popravljen tako, da upošteva oddelek stanovalca na zadnji dan za katerega je bil delan obračun zdravstva.

 

Administracija

  • ​Operaterji

Dodan je opomnik Potekli individualni načrti. Individualni načrti so narejeni za nek mesec in leto. Opomnik začne opozarjati en mesec pred potekom. Na primer: za individualni načrt, ki je narejen februarja 2017, bo opomnik opozarjal na potek od 1.1.2017 dalje.

Natisni