Prenos v Dvostavno knjigovodstvo

Ukaz Prenos v Dvostavno knjigovodstvo pripravi podatke plač za knjiženje v program SAOP Dvostavno knjigovodstvo ali v datoteko za izvoz podatkov v navedeni program. Pred izvedbo določimo nastavitvene podatke za prenos:

 

Opis dokumenta – Predlaga se Naziv obračuna. Podatek je obvezen. Podatek se izpiše v izvozno datoteko.

Datum dokumenta – Predlaga se Datum izplačila. S klikom na gumb  lahko datum spreminjamo. Podatek je obvezen. Podatek se zapiše v izvozno datoteko.

Knjiženje po analitikah - za vsako od petih analitik (stroškovna mesta, stroškovni nosilci, referenti, stranke, delovni nalogi) določimo, kako se izvaža.

Berem iz obračunskih vrstic – ob potrditvi se pri izvozu upoštevajo analitike, vnesene na obračunskih vrsticah. Vsakič naslednjič program predlaga nazadnje vneseno.

Privzeto - vnesemo ali izberemo privzeto analitiko; to je analitika, ki se izvozi, če na obračunski vrstici ni izpolnjena ustrezna analitika oziroma če nismo vključili nastavitve "berem iz obračunskih vrstic". Vnos je obvezen, če je vključena nastavitev "berem iz obračunskih vrstic".

Knjiženje premij PPZ in KDPZ – določimo način knjiženja po SM in SN za premije.

Temeljnica za PP – določimo, da se pripravi tudi temeljnica za knjiženje plačilnega prometa obračuna plač.

 

Podatke najprej pripravimo z gumbom Pripravi. Izvede se priprava podatkov za knjiženje, med katero program glede na nastavitve kontov pripravi vse potrebne podatke za prenos podatkov plač v Dvostavno knjigovodstvo ter izpiše temeljnico obračuna plač:

Podatke lahko podrobneje analiziramo z gumbom Analiziraj.

Odpre se standardna vrtilna tabela, s katero lahko na različne načine pregledujemo in preverjamo podatke za knjiženje.

Z gumbom Prenesi prenesemo podatke plač posredno ali neposredno v Dvostavno knjigovodstvo. Gumb je aktiven, če je bila zadnja priprava podatkov izvedena za tekoči obračun in če pripravljeni podatki še niso bili obdelani z gumbom Prenesi.

Če so bili podatki tega obračuna že preneseni v Dvostavno knjigovodstvo, opozori:

 

Če podatki niso bili pripravljeni v obdelavi Prenos v Dvostavno knjigovodstvo, program opozori:

Glede na nastavitve programa z gumbom Prenesi:

če v nastavitvah programa ni vpisana Šifra uporabnika za neposredni prenos, izdelamo izvozno datoteko za uvoz v Dvostavnem knjigovodstvu; ta postopek imenujemo Prenos preko datoteke.

 

V tem primeru moramo vnesti dodatne nastavitvene podatke :

Mapa za izvoz – na računalniškem disku ali drugem mediju mora obstajati mapa za izvoz podatkov za knjiženje. Pri določanju poti do mape si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Program sam predlaga nazadnje vneseno oz. izbrano mapo v kateri se je izdelala ali dopolnila izvozna datoteka. V izbrani mapi se bo izdelala ali dopolnila izvozna datoteka.

Mapa za izvoz (PP) – na računalniškem disku ali drugem mediju mora obstajati mapa za izvoz podatkov za knjiženje podatkov plačilnega prometa obračuna plač. Pri določanju poti do mape si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Program sam predlaga nazadnje vneseno oz. izbrano mapo v kateri se je izdelala ali dopolnila izvozna datoteka. V izbrani mapi se bo izdelala ali dopolnila izvozna datoteka. Z knjiženje podatkov plačilnega prometa obračuna plač ni zaradi posebnosti ni možnosti neposrednega prenosa v dvostavno knjigovodstvo.

Brisanje obstoječih podatkov v izvozni datoteki – ob potrditvi se pred izvozom trenutnih podatkov za Dvostavno knjigovodstvo briše obstoječa vsebina izvozne datoteke, ki se nahaja v zgoraj navedeni mapi za izvoz. Izbira je aktivna, če v mapi za izvoz obstaja izvozna datoteka.

Izvoz za SAP – označimao, če želimo, da se datoteka pripravi tudi v obliki za prenos v program SAP.

 

če je v Nastavitvah programa vpisana Šifra uporabnika za neposredni prenos, izdelamo knjižbe neposredno v programu Dvostavno knjigovodstvo (takoj, brez izvozne datoteke); ta postopek imenujemo Neposredni prenos v Dvostavno knjigovodstvo.

Natisni