Vrste obračuna

Šifra – prikazuje se šifra vrste obračuna.

Vrsta obračuna – prikazuje se naziv vrste obračuna.

 

Pod preglednico sta gumba:

Izberi vse – če je izbira potrjena , bodo vsi zapisi v preglednici dobili oznako .

Odstrani vse –  omogoči, da se vsem izbranim zapisom briše oznaka .

Natisni