Verzija 2021.07.001 z dne 14.05.2021

 • Obračunski listi
  • Odpravljene težave pri shanjevanju obračunskega lista Javni sektor II - kuverta v eRegistrator in pošiljanju preko ePoštarja
 • Obračun
  • Odpravljena centna odstopanja med rekapitulacijo in analizo obračunskih vrstic
 • REK 1
  • Predlaganje podatkov PPZ se izvede samo pri prvem obračunu plače v mesecu
 • OLAP analiza dopustov
  • Urejen varnostni sistem za dostop do analize.
  • Urejena priprava podatkov glede na organizacijsko strukturo. Skrbnik dopustov še naprej ima pravico do vpogleda v vse podatke.
  • Omogočena izbira šifre enote organizacijske strukture.
  • Šifra in naziv enote organizacijske strukture sta dodana v analizo.
 • eNDM
  • Urejeno predlaganje tipa posebnega koledarja v primeru odstotka zaposlitve 0%.
  • Urejena priprava podatkov posebnega koledarja v primeru daljše bolniške odsotnosti.
  • Urejena priprava podatka Povečanje prispevka PIZ za beneficirano dobo.
  • Urejena priprava podatkov posebnosti prispevkov delodajalca, v primeru, ko je datum oprostitve vseh ali prispevka za zaposlovanje potekel.
  • Urejena priprava obračunov samo za obračune, ki še niso vključeni v noben zahtevek.
  • Omogočena izbira razloga zadržanosti 16 - Sobivanje z otrokom in vrste dokumenta 744 - Potrdilo o sobivanju.
  • Urejena samodejna delitev zahtevka glede na privzeto število obračunov v zahtevku.
  • Urejena priprava podatka Oznaka dokumenta v primeru samodejne delitve zahtevka.
 • eBOL
  • Omogočen prevzem podatkov in PDF vizualizacije modrega eBOL (za narezidente)
  • Omogočena izbira povezane osebe v primeru razloga zadržanosti 16 - Sobivanje z otrokom.

Natisni