Knjiga prejetih računov

V knjigo prejetih računov knjižimo podatke o vseh prejetih računih. Ko se v glavnem menuju odločimo za prikaz knjige prejetih računov, se odpre pogovorno okno Knjiga P-RAČ. V njem podamo obdobje, za katerega želimo vnašati ali pregledovati podatke o prejetih računih.

Odpre se seznam prejetih računov za izbrano obdobje in leto.

Natisni