Kopiranje potnih nalogov

V spodnjem delu vnosnega okna je gumb  . S tem gumbom se vsi podatki izbranega potnega naloga (razen šifre zaposlenega), kopirajo v nov nalog. Če je v nastavitvah izbrano Kopiranje obračuna stroškov se kopirajo tudi podatki obračuna stroškov.

Zavihek Mesečni nalog

Kadar je v glavi potnega naloga označeno, da gre za mesečni nalog, se med zavihki s podatki prikaže tudi ta zavihek. Na njem je preglednica vpisanih relacij po dnevih, za vsako potovanje oz. vožnjo je mogoče vpisati naslednje podatke :

Gumb: 'Dopolni zapise'

S pritiskom na ta gumb ustvarimo zapise potovanj za vsak do konca meseca po vzorcu trenutno izbranega zapisa.

Gumb: 'Kopiraj mesečni nalog'

S pritiskom na ta gumb  ustvarimo kopijo izbranega zapisa za naslednji dan.

Zaporedna številka – program sam določa zaporedne številke od 1 dalje v okviru potnega naloga

Relacija – izberemo relacijo iz šifranta ali vnesemo šifro relacije.

Namen – vpišemo opis namena potovanja

KM – program predlaga število kilometrov iz šifranta relacij, mogoče ga je spremeniti

Odhod – vnesemo ali izberemo datum iz koledarja, čas odhoda je treba vnesti oz. če je v nastavitvah izbrano Poenostavljeno vodenje mesečnih nalogov vnesemo samo datum

Prihod – vnesemo ali izberemo datum iz koledarja, čas prihoda je treba vnesti oz. če je v nastavitvah izbrano Poenostavljeno vodenje mesečnih nalogov vnesemo samo datum

Odsotnost – Vnesemo tranjanje odsotnosti

Kilometrina – če gre za uporabo osebnega avtomobila, program pri pripravi obračuna potnega naloga izračuna znesek kilometrine. Podatek se samo prikaže.

 

Opomba

Zavihek Poročilo

Vnesemo poročilo o opravljeni službeni poti.

Natisni