Zavihek Obračunski podatki

Desno nad preglednico, ki je vidna na zavihku Obračunski podatki, lahko z gumboma -Vnesi zapis ali -Popravi zapis odpremo vnosno okno s podatki:

Vir podatka – podatek se samo prikaže v obliki: mesec/leto.

Zavarovanje od – obvezno vpišemo ali z gumbom  izberemo datum, od katerega velja zavarovanje zaposlenega za obravnavani mesec.

Zavarovanje do – obvezno vpišemo ali z gumbom  izberemo datum, do katerega velja zavarovanje zaposlenega za obravnavani mesec.

Obdobje delovnega časa zavezanca – izpiše se obdobje delovnega časa zavezanca glede na datum zavarovanja od-do.

Delovni čas (ur/teden) – program predlaga število ur delovnega časa na teden. Podatek lahko spremenimo.

Redne ure – vpišemo število rednih ur v mesecu.

Nadure – vpišemo število nadur v obravnavanem mesecu.

Bruto plača – vpišemo bruto plačo zaposlenega v obravnavanem mesecu.

Plačan prispevek – vpišemo plačan prispevek zaposlenega  v mesecu za katerega pripravljamo obračunske podatke.

Ure nadomestil – vpišemo število ur nadomestil v mesecu.

Leto osnove – vpišemo leto osnove boleznin.

Šifra beneficiranega dela – vpišemo šifro beneficiranega dela ali jo izberemo iz šifranta, ki se odpre z gumbom .

Beneficirano od – datum začetka delovne dobe z beneficiranim stažem

Beneficirano do – datum zaključka delovne dobe z beneficiranim stažem

Znesek prispevka – znesek prispevka ZPIZ za delovno dobo s povečanjem

Natisni