Tiskanje plana

Podatke o planu lahko natisnemo. Nastavitveni podatki izpisa plana proizvodnje so naslednji:

 • Leto od do – vnos (izbor) razpona let za katerega tiskamo plan proizvodnje.
 • Zap. Številka od do – vnos (uzbor) razpona zporednih številk vrstic plana.
 • Naročnik od do – vnos (izbor) stranke oziroma razpona strank za katere tiskamo plan.
 • Datum opdreme od do – vnos (izbor) razpona datumov odpreme za katere tiskamo plan.
 • Artikel od do – vnos (izbor) artikla oziroma razpona artiklov za katere tiskamo plan.
 • Skladišče od do – vnos (izbor) skladišča oziroma razpona skladišč za katere tiskamo plan.
 • Knjiga naročila od do – vnos (izbor) knjige oziroma razpona knjig naročil kupcev za katere tiskamo plan.
 • Leto NK od do – vnos (izbor) leta oziroma razpona let naročil kupcev za katere tiskamo plan.
 • Številka NK od do – vnos (izbor) številke oziroma razpona številk naročil kupcev za katere tiskamo plan.
 • Kupčevo naročilo – vnos originalne številke (oznake) naročila kupca za katerega tiskamo plan.
 • Skupina artikla od do – vnos (izbor) artikla oziroma razpona artiklov za katere tiskamo plan.
 • Klasifikacija artikla od do – vnos (izbor) klasifikacije artikla oziroma razpona klasifikacij artiklov za katere tiskamo plan.
 • Oddelek artikla od do – vnos (izbor) oddelka artikla oziroma razpona oddelkov artiklov za katere tiskamo plan.
 • Izključi razpisane vrstice – opcija s katero izključimo izpis vrstic plana, ki so v statusu »razpisano« (so prenesene v delovne naloge).
 • Izključi rezervirane vrstice – opcija s katero izključimo izpis vrstic plana, ki so v statusu »rezervirano« (so prenesene v rezervacijske delovne naloge).
 • Naziv liste – vpis naziva liste, ki se natisne na izpisu.
 • Izpis nastavitev – opcija s katero vključimo izpis nastavitvenih podatkov.

 

Po izboru gumba »Tiskaj« se odpre QR preglednica z možnimi izpisi plana.

 

Natisni