Preglednica za izbiro prejemov za povezavo

V preglednici izbiramo prejme, predprejeme ali odvisne stroške, ki jih želimo povezati z računom.

 

Filtri:

·              Izvor: Izberemo bo prikazano v preglednici.

o  Prejem in odvisni stroški: Prejemi MSP skupaj z odvisnimi stroški če ti obstajajo.

o  Samo predprejem: Predprejmi MSP

o  Odvisni stroški

·              Leto: Filter na leto prejema, predprejema ali odvisnega stroška.

·              Samo nerazporejeno: Prikazani so samo zapisi, kjer je stolpec Nerazporejeno različen od 0.

·              Vsi dobavitelji: V preglednici prikaže zapise (privzeto so samo tisti z enako šifro stranke kot je na računu).

 

V preglednici imamo prikazane vrednosti:

·              Vrednost: celotna vrednost prejema/predprejma/odvisnega stroška.

·              Razporejeno: Vrednost, ki je že povezana s kakšnim računom.

·              Nerazporejeno: Vrednost, ki še ni povezana z nobenim računom .

·              Znesek izbrano: Znesek ki ga nameravamo povezati z računom.

 

Izbira zapisov za povezavo deluje na dva načina:

·              Ko izbiramo posamičen zapis, se nerazporejen znesek predlaga na vnosno okno Prejemi MSP (glej zgoraj).

·              Pri izbiri veš zapisov hkrati (tako držimo tipko CTRL ali SHIFT in z miško označujemo zapise) se povezava zapiše neposredno, brez vstopa na vnosno okno. Pri tem se bo do neto vrednosti računa vedno razporedila celotna nerazporejena vrednost prejema. V tem primeru se tudi predlaga zaklepanje prejema MSP. Ko pa izbrana vsota (Znesek izbrano) preseže neto vrednost računa se predlaga taka vrednost MSP, da ne presega neto vrednost računa. V tem primeru bo polje Zakleni neoznačeno. Če polje Zakleni potrdimo se bo v Znesek izbrano predlagala celotna nerazporejena vrednost.

·              V pomoč pri izbori več zapisov so naslednji seštevki: Skupaj – prejemi, ki so že razporejeni na ta račun; Račun – Skupaj: Neto vrednot računa – prejemi, ki so že razporejeni na računu – vsota stolpca Znesek izbrano.

Natisni