verzija 2017.03.000

Osnovna sredstva in DI

  • gumb vnesi, spremeni zapis > Zavihek spremembe > Vnos OK ali OS : urejeno, da v primeru vnosa okrepitev ali oslabitev ni možno vnesti večjega popravka vrednosti kot je vnos nabavne vrednosti.
  • gumb Izvoz > Izvoz v DK: Dodana možnost vpisa Dokumenta za pripravo knjižb za dvostavno knjigovodstvo.
  • gumb briši zapis: Urejeno brisanje amortizacije v primeru izbrisa šifre osnovnega sredstva.

 

Inventura

  • Inventura > Knjiženje: urejen prenos drobnega inventarija iz preglednice v primeru spremenjenega nahajališča
  • Inventura > Knjiženje: urejen zapis izločitev v primeru uporabe mesečnega obračuna amortizacije.

 

Pripomočki 

  • Spremembe > Spremembe nahajališča: urejen prenos drobnega inventarija iz preglednice v primeru spremenjenega nahajališča

 

Natisni