Artikel – odpadna embalaža

Na preglednici Artikel – odpadna embalaža urejamo podatke o odpadni embalaži za arikel. Podatki se uporabljajo pri poročanju o vrstah odpadne embalaže dane v promet in obračunih ravnaja z odpadno embalažo (SLOPAK).

V preglednico lahko vnašamo naslednje podateke:

Šifra – vnesemo oziroma izberemo šifro odpadne embalaže iz šifranta odpadne embalaže.

Masa v g - vpišemo maso odpadne embalaže v gramih na enoto mere artikla.

Nove podatke (vrstice) dodajamo s pomočjo tipke Insert. Podatke v obstoječih vrsticah brišemo s pomočjo tipk Control+Delete.

Na vsakega od delov za odpadno embalažo je podrobno opisan v spodnjem delu, kjer je gumb odpadna embalaža. Kjer v preglednici izberemo želeno odpadno embalaži in mi določimo njene lastnosti:

Določimo  vrsto odpadka za SLOPAK, vrsto ravnanja, vrsto nabave, ter vrsto odpadka za carino.

 

Za vrsto odpadka za SLOPAK ali vrsto odpadka za carino določimo vrednosti na kilogram odpadka:

Natisni