Analiza prejema kooperacije

Gre za standardno SAOP OLAP analizo podatkov s katero lahko izvedemo analizo nad zapisi prejemov iz kooperacije.

Izbirni podatki OLAP analize so:

 • Leto, številka in datum prejema od do – katere želimo analizirati.
 • Kooperant, stroškovno mesto, nosilec, referent od do – izberemo razpon kooperantov in analitik iz prejemov kooperacije.
 • Izdelek, povezana šifra, skupina, klasifikacija, oddelek od do – izbor izdelkov in njegovih povezanih podatkov za katerega prejme iz kooperacije želimo analizo.
 • Leto, knjiga, številka in različne vrste datumov DN od do, status DN, naročnik in naročilo – izberemo razpon delovnih nalogov, ki jih vključimo v analizo.
 • Dodatne lastnosti artiklov – možnost vključitve razvrščanja po dodatnih lastnosti artikla (izdelka).

Z gumbom »Tabela«  (Alt + T) sprožimo pripravo OLAP analize.

 

Prikazani podatki

V analizi lahko prikažemo naslednje zbirne podatke (Prikaži seznam polij):

 • Prejeta količina op. – skupna prejeta količina v merski enoti operacije
 • Prejeta količina izd. – skupna prejeta količina v merski enoti izdelka
 • Prejeta vrednost – skupna vrednost prejema (brez izmeta)
 • Izmet količina op. – skupna izmetna količina v merski enoti operacije
 • Izmet količina izd. – skupna izmetna količina v merski enoti izdelka
 • Izmet vrednost – skupna vrednost izmeta

 

 

Razvrstitveni podatki

Podatke lahko v analizi razvrstimo v različne kombinacije in odvisnosti po:

Časovno opredeljeno (glede na prevzem iz kooperacije):

 • Leto
 • Četrtletje
 • Teden
 • Mesec
 • Datum

 

Analitično (analitike prejemov iz kooperacije):

 • Prejem št.
 • Status prejema
 • Opomba prejema
 • Stroškovno mesto, višje
 • Stroškovni nosilec, višji
 • Referent
 • Kooperant

Analitično (delovni nalogi):

 • Delovni nalog
 • Knjiga DN
 • Številka DN
 • Leto DN
 • Status DN
 • Naročilo
 • Naročnik

 

Izdelek:

 • Izdelek
 • Izdelek šifra
 • EM izdelka
 • Povezana šifra
 • Skupina
 • Klasifikacija
 • Oddelek
 • Dodatne lastnosti (1-5)

 

Vrstice prejema:

 • Številka izdaje
 • Leto izdaje
 • ID Operacije
 • Šifra st. operacije
 • Operacija DN
 • Naziv operacije DN
 • EM Kooperacije
 • Opomba operacije
 • Vrsta izmeta

 

Strukturo, kjer proučujemo dimenzije in njene podrejene hierarhije, imenujemo kocka, saj dimenzije spominjajo na kocko iz vsakdanjega življenja. Prednost dimenzionalnega proučevanja je v izbiri kateri koli kombinacije iz vsake dimenzije. To pa pomeni, da ima uporabnik na izbiro izredno veliko število kombinacij in s tem odgovorov na zastavljena vprašanja.

Vsako kombinacijo podatkov je mogoče prikazati tudi v grafikonu.

Poleg tega je možno podatke iz preglednice natsiniti in/ali izvoziti MS Excel, seveda, če ga imamo nameščenega.

Trenutno nastavitev prikaza analize je možno shraniti. Prav tako lahko za prtikaz analize uporabljamo že shranjene nastavitve.

Natisni