Glavni menu

Ob zagonu programa EK/2000 se odpre glavno programsko okno, ki je prikazano na spodnji sliki. V meniju Knjiženje tako najdemo ukaze Prihodki in odhodki, Terjatve in obveznosti, Podjetje - Gospodinjstvo in Plačevanje, v meniju Šifranti ukaza Stranke in Analitike, in podobno.

 

Glavno programsko okno je torej izhodišče, saj omogoča sprehajanje po vseh sklopih programa. Za začetek si oglejmo kratek opis menijev in ukazov, ki so razporejeni v njih.

·    Knjiženje – knjižimo prihodke in odhodke (ukaz Prihodki in odhodki), terjatve in obveznosti (ukaz Terjatve in obveznosti) ali plačila (ukaz Plačevanje) Pri različici programa za društva imamo namesto ukaza Prihodki in odhodki ukaz Prejemki in izdatki in nimamo obdelave Gospodinjstvo – Podjetje. Pri drugih uporabnikih sta v meniju Knjiženje samo ukaza Prejete in izdane listine in Plačevanje.

·    Zaključevanje leta – zaključimo Knjigo prihodkov in odhodkov ob koncu leta, ko naredimo dokončni obračun.

·    Šifranti – odpremo šifrant strank (ukaz Stranke) ali analitik (ukaz Analitike).

·    Pripomočki – tu imamo pregled nad dokumenti

·    Nastavitve programa – nastavimo nastavitve pred začetkom dela s pramom

·    Poročila - tu najdemo poročila, ki so pripravljena s Saop poročevalcem

·    Zapri – končamo delo s programom.

Natisni